Budují se zpravidla několikaposchoďové stavby

Téměř všechny stavby, které se v současné době vznikají, mají několik poschodí. Dopravit potřebný materiál do větších výšek bez vhodné mechanizace by znamenalo značnou fyzickou námahu a navíc by takové postupy s sebou nesly neúnosné riziko úrazu. Naštěstí jsou dnes k dispozici různé druhy zařízení schopných dopravit materiál na potřebné místo, a to se značnou přesností. Řeč je o jeřábnických pracích nabízených v současné době mnohými firmami.

Odborné znalosti pracovníků specializovaných firem jsou značným přínosem.

Cennou službou pro všechny, kdo provedení různých úkonů v rámci staveb potřebují, ať jsou to firmy nebo jednotlivci, je schopnost pracovníků odborně poradit a v každém individuálním případě nalézt ve spolupráci s klientem vhodné řešení. Při objednávání služeb formuluje klient své požadavky a odborníci pak na základě svých znalostí rozhodnou o nejvhodnějším vybavení pro daný účel i o dalších technických záležitostech.