Nový směr dopravního jednostopého prostředku

Každá doba, má své opodstatnění v určitém směru. Ten, odráží se dál, samozřejmě i do dopravního prostředku své doby. Tato doba, přináší další možnosti. Pro, poměrně svižnou a tichou jízdu s dalekým dojezdem, v pohonu elektrické energie, s ohledem na šetření svého okolí a to, se všem i všemu v lepší odrazí.

Pro lepší čas

Synonym nového pojetí prostředku, dostat se na určité místo v určitou chvíli, ve své chvíli být tam, kde dotyčná osoba má být, v co nejmenším nákladu na dopravu. Tyto kritéria splňuje nový směr elektrokolového pojetí dopravy. Prostředek, který nic nezavírá, jen otevře nový směr jízdy, pro lepší čas i pocit, při překonávání určité vzdálenosti. Každý, hledá své místo, ve svém místě a někdy, se k němu musí dopravit.