Propagaci

Většina z podnikatelů musí nyní čelit vysoké konkurenci. Proto, abychom uspěli, musíme mít dobře promyšlenou propagaci. Na co bychom neměli rozhodně při propagaci firmy zapomínat? Pojďme se na to podívat!

Propagace na sociálních sítích
Je třeba, abyste na sociálních sítích byly vidět. Vždy do příspěvků dávejte obrázky, nejlépe opatřené vaším logem.

Propagace na internetových stránkách.
Pokud máte webové stránky, určitě je potřeba je spravovat, aktualizovat a zaměřit se na to, abyste svým přístupem ke správě webu zaujali každého, kdo na stránky vstoupí. Nezapomínejte prostě propagovat svoji značku pravidelně a informace aktualizovat včas.

Propagace na kulturních a sportovních a dalších akcích
Jestliže se účastníte akcí, jako jsou trhy, veletrhy a podobné, určitě musíte i vy mít krásné reklamní vlajky, které budou potištěny vaším logem a zákazníci si tak podvědomě spojí nejen vaše sociální sítě, web, ale dokonce tedy i právě vaši účast a podporu různých akcí.